Home 
 deutsch
Home 
 italiano
Tadapani

Nepal - Foto del circuito degli Annapurna, Tadapani, Machapuchare

 

         Le tour des Annapurnas, Tadapani, singes, Annapurna range, Machapuchare

                     Annapurna south               Hiunchuli                Annapurna III       Machapuchare

Tadapani

 

On a une bonne chance de rencontrer des singes

ah les bonnes fleurs de rhododendron